Глаголски прилози – тест

Глаголски прилози – тест

Падежи – тест

Врсте речи

Творба речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Избаци уљеза.

2. Да ли глаголски прилози могу да имају службу предиката?

3. Означи правилно написане примере:

4. Глаголски прилог прошли од глагола СТИЋИ гласи:

5. Пронађи глаголски прилог садашњи:
6. Глаголски прилог прошли добијамо када наставак -ВШИ додамо на:

7. Глаголски прилог садашњи препознајемо по наставку:

8. Од једног глагола не можемо да направимо глаголски прилог садашњи. Пронађи га.

9. Глаголски прилог прошли се гради од:

10. Означи два тачна одговора. Глаголски прилози су:
11. Глаголски прилог садашњи се гради од глагола:

12. Глаголски прилог прошли од глагола ЧУТИ гласи:

13. Пронађи глаголски прилог прошли.

14. Глаголски прилог садашњи гради се када наставак -ЋИ додамо на треће лице множине:

15. Означи правилно написане примере:
16. Глаголски прилог прошли препознајемо по наставку:

17. Пронађи глагол од ког се не може правити глаголски прилог прошли.

18. Коју службу има глаголски прилог прошли у реченици: Ту ради наш БИВШИ комшија?

19. Означи три тачна одговора. Глаголски облици ПРЕЛАЗЕЋИ и ГОВОРЕЋИ су:

20. Избаци уљеза.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ