Глаголски прилози – тест

Глаголски прилози – тест

Падежи – тест

Врсте речи

Творба речи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Да ли глаголски прилози могу да имају службу предиката?

2. Пронађи глаголски прилог садашњи:

3. Означи два тачна одговора. Глаголски прилози су:

4. Од једног глагола не можемо да направимо глаголски прилог садашњи. Пронађи га.

5. Избаци уљеза.

6. Глаголски прилог садашњи се гради од глагола:

7. Избаци уљеза.

8. Коју службу има глаголски прилог прошли у реченици: Ту ради наш БИВШИ комшија?

9. Означи три тачна одговора. Глаголски облици ПРЕЛАЗЕЋИ и ГОВОРЕЋИ су:

10. Глаголски прилог садашњи препознајемо по наставку:

11. Означи правилно написане примере:

12. Глаголски прилог прошли се гради од:

13. Глаголски прилог прошли препознајемо по наставку:

14. Глаголски прилог прошли добијамо када наставак -ВШИ додамо на:

15. Пронађи глаголски прилог прошли.

16. Глаголски прилог прошли од глагола ЧУТИ гласи:

17. Пронађи глагол од ког се не може правити глаголски прилог прошли.

18. Глаголски прилог прошли од глагола СТИЋИ гласи:

19. Глаголски прилог садашњи гради се када наставак -ЋИ додамо на треће лице множине:

20. Означи правилно написане примере:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ