Глаголски прилози – тест

Глаголски прилози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Глаголски прилог прошли препознајемо по наставку:

2. Пронађи глаголски прилог садашњи:

3. Означи правилно написане примере:

4. Означи два тачна одговора. Глаголски прилози су:

5. Да ли глаголски прилози могу да имају службу предиката?

6. Глаголски прилог садашњи препознајемо по наставку:

7. Глаголски прилог садашњи се гради од глагола:

8. Глаголски прилог прошли од глагола СТИЋИ гласи:

9. Пронађи глагол од ког се не може правити глаголски прилог прошли.

10. Глаголски прилог прошли од глагола ЧУТИ гласи:

11. Означи три тачна одговора. Глаголски облици ПРЕЛАЗЕЋИ и ГОВОРЕЋИ су:

12. Избаци уљеза.

13. Пронађи глаголски прилог прошли.

14. Коју службу има глаголски прилог прошли у реченици: Ту ради наш БИВШИ комшија?

15. Означи правилно написане примере:

16. Избаци уљеза.

17. Глаголски прилог прошли добијамо када наставак -ВШИ додамо на:

18. Глаголски прилог прошли се гради од:

19. Глаголски прилог садашњи гради се када наставак -ЋИ додамо на треће лице множине:

20. Од једног глагола не можемо да направимо глаголски прилог садашњи. Пронађи га.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ