Глаголски прилози – тест

Глаголски прилози – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Резултат теста

1. Од једног глагола не можемо да направимо глаголски прилог садашњи. Пронађи га.

2. Означи правилно написане примере:

3. Означи три тачна одговора. Глаголски облици ПРЕЛАЗЕЋИ и ГОВОРЕЋИ су:

4. Глаголски прилог прошли од глагола ЧУТИ гласи:

5. Глаголски прилог прошли се гради од:

6. Избаци уљеза.

7. Избаци уљеза.

8. Пронађи глаголски прилог прошли.

9. Да ли глаголски прилози могу да имају службу предиката?

10. Коју службу има глаголски прилог прошли у реченици: Ту ради наш БИВШИ комшија?

11. Означи два тачна одговора. Глаголски прилози су:

12. Глаголски прилог прошли од глагола СТИЋИ гласи:

13. Пронађи глаголски прилог садашњи:

14. Означи правилно написане примере:

15. Пронађи глагол од ког се не може правити глаголски прилог прошли.

16. Глаголски прилог прошли добијамо када наставак -ВШИ додамо на:

17. Глаголски прилог садашњи гради се када наставак -ЋИ додамо на треће лице множине:

18. Глаголски прилог садашњи се гради од глагола:

19. Глаголски прилог садашњи препознајемо по наставку:

20. Глаголски прилог прошли препознајемо по наставку:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ