Резултат теста

1. Уколико употребимо узвик „Хеј”, добијамо падеж __________.

2. У примеру „Били смо тамо прошлог месеца.” употребљен је:

3. Означи правилно написане реченице:

4. Када именица, именичка заменица или именичка синтагма у дативу означавају појам којем је приписано неко својство, стање или расположење, датив тада има значење:

5. Коју службу акузатива препознајеш у примеру „Боли га зуб.”?

6. У примеру „Упркос ветру, изашла је напоље.” датив има:

7. У примеру „Размишљао сам о испиту.” реч „испиту” има службу:

8. У примеру „Однео само цвеће својој мајци.” у ком падежу је синтагма „својој мајци”?

9. Номинатив у реченицама може имати службу субјекта и _________:

10. У примеру „Ову свеску сам купила теби.” датив има значење:

11. Основни облик именице се налази у:

12. У примеру „Упутили су се ка његовој кући.” у ком падежу је синтагма „његовој кући”?

13. Падеж који најчешће означава припадност, порекло или део нечега је ________.

14. У оквиру синтагме генитив има службу:

15. У примеру „У суботу је мојој мајци рођендан.” акузатив има значење:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Наставник

M K
Провера знања је објављена: 23. марта 2021