Падежи – тест

Падежи – тест

„Женидба Душанова“ – тест

Облици казивања – тест (5. разред)

Придеви – тест

У прилозима се налазе тестови за ученике од 5. до 8. разреда

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ. 

Резултат теста

1. У реченици „Викендом продавнице не раде.” реч „викендом” је у ком падежу?

2. Облик генитива који означава својство неког појма је:

3. У примеру „Упркос ветру, изашла је напоље.” датив има:

4. Када именица, именичка заменица или именичка синтагма у дативу означавају појам којем је приписано неко својство, стање или расположење, датив тада има значење:

5. У оквиру синтагме генитив има службу:
6. Падеж који добијамо на питања „Кога?” и „Шта?” је _________.

7. Означи реченице у којима уочаваш употребу локатива:

8. Са којим падежом се употребљавају предлози „у, о, по, при, према”?

9. У реченици „О, мила моја, дуго те нисам видела.” синтагма „мила моја” је у:

10. Номинатив у реченицама може имати службу субјекта и _________:
11. Уколико употребимо узвик „Хеј”, добијамо падеж __________.

12. Падеж инструментал најчешће означава:

13. Падеж који најчешће означава припадност, порекло или део нечега је ________.

14. У примеру „Били смо тамо прошлог месеца.” употребљен је:

15. У примеру „Лука је највреднији ђак у нашем разреду.” синтагма „највреднији ђак” има службу:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ