„Женидба Душанова“ – тест

„Женидба Душанова“ – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ком роду припада песма Женидба Душанова?

2. Песма Женидба Душанова припада

3. Вук Караџић је песму Женидба Душанова записао од

4. Означи ТРИ топонима ( Топоним је географски назив неког места, реке, језера, планине...) који се у песми спомињу.

5. Цар Стјепан (Душан Силни) је Милошу Војиновићу
6. Девојка лепотица коју је испросио цар Стјепан у Леђану зове се __________.

7. Милошева браћа, Вукашин и Петрашин, нису позвани у сватове јер их је краљ Мијаило означио као .

8. Милош Војиновић се сватовима придружује прерушен у...

9. Милош се прерушио тако што је преко своје витешке одоре обукао:

10. Страх Војиновића да су Латини старе варалице и да желе њиховог ујака погубити се показао исправним. Означи ДВА захтева латинског краља.
11. Човек који на двобој излази у име неког другог назива се

12. Прва три задатка Милош је решио ослањајући се на своје физичке особине ( храброст, издржљивост, снага ), али је препознавање Роксанде девојке захтевало другачије особине. Означи ДВЕ.

13. Песма Женидба Душанова има доста сличности с бајкама. Означи три сличности.

14. Којим је стиховима цар Стјепан при растанку с Милошем исказао истину коју је научио?

15. Истакнуте речи у стиховима су пример које стилске фигуре? А Вукашин опрема Милоша: на њег' меће ТАНАНУ кошуљу, до појаса од ЧИСТОГА злата, од појаса од БИЈЕЛЕ свиле
16. Истакнуте речи у стиховима су пример ДВЕ стилске фигуре. Означи их. Ал' говори БИЈЕЛО Латинче: „Ид' одатле, ЦРНИ Бугарине!

17. Паја Јовановић је насликао слику, а народни певач дочарао којом стилском фигуром? "Сину Милош у пољу зелену КАО ЈАКО ИЗА ГОРЕ СУНЦЕ"

18. Означи ТРИ стиха у којима је народни песник користио хиперболу.

19. Како Милош решава задатке, тако се и мења царев став према њему. Истакнуте речи у стиховима су пример које стилске фигуре?Јест слободно, МЛАЂАНО БУГАРЧЕ! Јест слободно, МОЈЕ ДРАГО ДЈЕТЕ! Јест слободно, МОЈ РОЂЕНИ СИНКО!

20. Истакнуте речи у стиховима су у ком падежу?Јест слободно, МЛАЂАНО БУГАРЧЕ! Јест слободно, МОЈЕ ДРАГО ДЈЕТЕ! Јест слободно, МОЈ РОЂЕНИ СИНКО!
21. Песма је испевана стихом од десет слогова. Како зовемо такав стих? Те I шко I сву I да I сво I ме I без I сво I је I га I

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ