Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Одреди род, број и падеж именице ТРЊЕ у следећој реченици: Исекли су трње испод амбара.

2. Бројне именице су:

3. Означи групу речи са описним придевом:

4. Пошли су до стабла, поседали по земљи и отпочели да причају неке страшне приче. Све глаголе из дате реченице пребаци у инфинитив, али, пази - један инфинитив је сувишан:

5. У којој реченици се уочава прави објекат:
6. Допуни реченицу: Стефан је био _________ по реду и хтео је да купи ________ флашице сока за њих ___________ .

7. Како би гласила глаголска именица од глагола СВИРАТИ:

8. Инфинитивна основа глагола ИЗРЕЋИ гласи:

9. Одреди у којем је падежу лична заменица и како гласи њен номинатив: Погледао се испод ока са њим.

10. Млађи људи сматрају да се лепше живи у граду. У датој реченици препознаје се прилог за:
11. Која реч није предлог:

12. Означи реченицу са глаголом у облику презента:

13. Како гласи енклитички (краћи) облик личне заменице ТИ у дативу?

14. Победиле смо их на школском шаховском турниру. Неисказани субјекат био би:

15. У којој реченици вокатив није правилно употребљен:
16. Исправно написани облици футура су:

17. Одреди падеж истакнуте речи: Тата, баци семенке и ОРЛУ.

18. Један пар глагола није добро спојен - означи тај пар:

19. Означи само глаголе свршеног глаголског вида:

20. Како гласи суперлатив придева ЈАРКО:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста