Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 3)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи групу речи са описним придевом:

2. Један пар глагола није добро спојен - означи тај пар:

3. Како гласи суперлатив придева ЈАРКО:

4. Означи реченицу са глаголом у облику презента:

5. Одреди род, број и падеж именице ТРЊЕ у следећој реченици: Исекли су трње испод амбара.

6. У којој реченици се уочава прави објекат:

7. Одреди падеж истакнуте речи: Тата, баци семенке и ОРЛУ.

8. Победиле смо их на школском шаховском турниру. Неисказани субјекат био би:

9. Како би гласила глаголска именица од глагола СВИРАТИ:

10. Допуни реченицу: Стефан је био _________ по реду и хтео је да купи ________ флашице сока за њих ___________ .

11. Пошли су до стабла, поседали по земљи и отпочели да причају неке страшне приче. Све глаголе из дате реченице пребаци у инфинитив, али, пази - један инфинитив је сувишан:

12. Која реч није предлог:

13. Како гласи енклитички (краћи) облик личне заменице ТИ у дативу?

14. Означи само глаголе свршеног глаголског вида:

15. Исправно написани облици футура су:

16. Млађи људи сматрају да се лепше живи у граду. У датој реченици препознаје се прилог за:

17. У којој реченици вокатив није правилно употребљен:

18. Инфинитивна основа глагола ИЗРЕЋИ гласи:

19. Бројне именице су:

20. Одреди у којем је падежу лична заменица и како гласи њен номинатив: Погледао се испод ока са њим.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста