Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 2)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 2)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 1)

Граматика, 5.р. (годишња провера, тест 3)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. У којој реченици препознајеш неправи објекат:

2. Овај је глагол несвршеног вида и непрелазан је:

3. Означи реченице у којима реч КАФА није у облику номинатива:

4. Личне заменице за треће лице множине су:

5. Редни број се налази у примеру:
6. По граматичком роду именица ДЕВОЈЧЕ је :

7. Рекла је да јој се то више не може десити, да се покајала због изговорених речи, да је само желела помирење, а не нову расправу. Колико има глагола у облику перфекта у датом примеру:

8. Презентска основа идентична је инфинитивној основи код овог глагола:

9. Који примери су исправни када је реч о употреби инструментала:

10. Милован, Драган, Горан и ја тренирамо у истом кошаркашком клубу. Када би се уместо властитих именица употребила лична заменица, реченица би гласила овако:
11. Која именица није мисаона:

12. У којој реченици нема предлога:

13. Плешем по киши и уживам у необичном дану. Ако би се ова реченица преписала тако да сви глаголи буду у облику футура, она би гласила:

14. Означи низ прилога за време:

15. Означи реченицу са прилошком одредбом за време:
16. Које речи нису бројеви:

17. Који придев је уљез:

18. Отпаковати кутију, извадити машину и прочитати пажљиво упутство за употребу, па тек онда пустите уређај да опере веш. Колико има глагола у облику инфинитива у датом примеру:

19. Који су глаголи у облику 3. лица множине презента исправно написани:

20. Компаратив придева ВИСОК гласи:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста