Падежи (теорија) за 5. разред – тест

Падежи (теорија) за 5. разред – тест

Глаголски облици, служба речи у реченици – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Питање за локатив је:

2. Који падеж морамо увек да одвајамо запетом?

3. У чему је разлика између независних и зависних падежа?

4. Речи у акузативу најчешће имају службу:

5. Који падеж мора увек да има предлог?
6. Означи два значења датива.

7. Означи зависне падеже.

8. Речи у номинативу најчешће имају службу:

9. Избаци уљеза.

10. Локатив је падеж:
11. Означи два значења генитива.

12. Колико падежа има у српском језику?

13. Датив је падеж:

14. Означи два независна падежа.

15. Питање за номинатив је:
16. Предлог СА у инструменталу користимо само за значење:

17. Означи два значења инструментала.

18. Када желимо некоме да се обратимо, користимо падеж:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ