Падежи (теорија) за 5. разред – тест

Падежи (теорија) за 5. разред – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Питање за локатив је:

2. Питање за номинатив је:

3. Означи два независна падежа.

4. Означи два значења генитива.

5. У чему је разлика између независних и зависних падежа?

6. Означи два значења инструментала.

7. Означи зависне падеже.

8. Локатив је падеж:

9. Означи два значења датива.

10. Речи у номинативу најчешће имају службу:

11. Који падеж морамо увек да одвајамо запетом?

12. Колико падежа има у српском језику?

13. Када желимо некоме да се обратимо, користимо падеж:

14. Речи у акузативу најчешће имају службу:

15. Предлог СА у инструменталу користимо само за значење:

16. Датив је падеж:

17. Који падеж мора увек да има предлог?

18. Избаци уљеза.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ