Jednoćelijski i višećelijski organizmi – test za 5. razred

Jednoćelijski i višećelijski organizmi- Test za 5. razred

Razlike među ćelijama – test za 6. razred

Резултат теста

1. Kako se zove naučnik koji je otkrio i prvi put opisao ćeliju?

2. Koji naučnici su tvorci ćelijske teorije?

3. Ćelija je:

4. Biljna ćelija se od životinjske razlikuje po postojanju:

5. Osnovna građa ćelije podrazumeva postojanje:
6. Ćelijska membrana nema funkciju odbrane ćelije od spoljašnjih uticaja sredine?

7. Selektivna propustljivost omogućava membrani da:

8. Citoplazma je sačinjena od:

9. Najkrupnija ćelijska organela je:

10. Jedro ima sopstvenu membranu:
11. Glavni regulatorni i kontrolni centar ćelije je:

12. Koje grupe organizama nemaju organizovan jedrov omotač?

13. Da li postoje ćelije koje su vidljive i golim okom, bez upotrebe mikroskopa?

14. Postoje ćelije koje mogu menjati svoj oblik:

15. U zavisnosti od broja ćelija koje ih izgrađuju, organizmi se dele na:
16. U jednoćelijske organizme spadaju:

17. Jedan od primera jednoćelijskih organizama koji formiraju kolonije je alga:

18. U višećelijske organizme ubrajamo:

19. Više tkiva, koja su međusobno povezana tako da vrše istu funkciju, grade:

20. Najveći organ u telu čoveka je:
21. Međusobno povezani sistemi organa grade jedinstvenu celinu koja se naziva:

22. Biljni organi su na osnovu funkcije podeljeni na:

23. Delovi biljnog organizma koji imaju funkciju u razmnožavanju su:

24. Rast, hranu i razvoj biljci omogućavaju:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ