Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Део копна који дубоко залази у океан или море је

2. Развође је узвишење које одваја три речна слива ?

3. Шта проучава рељеф, климу, воде, размештај биљног и животињског света ?

4. Како се звао суперконтинент који је постојао у прошлости?

5. Окретање Земље око Сунца назива се
6. Која небеска тела се називају звездама репатицама?

7. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

8. Који океан окружује цео Антарктик?

9. Који облик у рељефу је настао речном акумулацијом?

10. Који морепловац је предводио експедицију која је доказала да је Земља лоптастог облика ?
11. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

12. Који инструмент се користи за мерење ваздушног притиска?

13. Кумова слама је други назив за нашу галаксију ?

14. Температура воде се смањује од екватора ка половима.

15. Сва сазвежђа се могу видети с једне тачке на Земљи.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ