Увод у географију – тест

Увод у географију – тест

Сличне проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ.          OВДЕ            ОВДЕ

Резултат теста

1. Која се мерна јединица користи за мерење растојања између небеских тела?

2. Којој групи ветрова припада монсун?

3. Развође је узвишење које одваја три речна слива ?

4. У ком смеру се Земља окреће око своје осе?

5. Колико износи просечан салинитет Светског океана ?

6. Помоћу које звезде се можемо оријентисати у простору?

7. Који инструмент се користи за мерење ваздушног притиска?

8. Сва сазвежђа се могу видети с једне тачке на Земљи.

9. Део копна који дубоко залази у океан или море је

10. Речна језера се називају мртваје?

11. Која планета припада групи гасовитих планета?

12. Ко је највећи српски и балкански географ?

13. Која фаза месеца је приказана на слици ?

14. У ком слоју атмосфере се налази гас озон?

15. Који топлотни појас се налази са обе стране екватора?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ