Дељивост бројева (5.r.)

1. Из датог скупа А={12, 89, 884, 663, 5557, 14, 29, 630} издвој све бројеве дељиве са 2.

2. Из датог скупа B={125, 558, 440, 659, 885, 725, 996, 1000} издвој све бројеве дељиве са 5.

3. Из датог скупа C={144, 876, 525, 886, 17, 362, 232, 500} издвој све бројеве дељиве са 4.

4. Из датог скупа D={168, 255, 825, 364, 553, 1275, 800, 450} издвој све бројеве дељиве са 25.

5. Уместо * у броју 365* стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 2 (наведи све могућности).
6. Уместо * у броју 4693* стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 4 (наведи све могућности).

7. Уместо * у броју 774* стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 4 (наведи све могућности).

8. Уместо * у броју 59*6 стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 4 (наведи све могућности).

9. Уместо * у броју 46*5 стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 25 (наведи све могућности).

10. Уместо * у броју 64*0 стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 25 (наведи све могућности).
11. Уместо * у броју 76*50 стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 25 (наведи све могућности).

12. Уместо * у броју 913* стави одговарајућу цифру тако да број буде дељив са 4 (наведи све могућности).

13. Помоћу цифара 0, 3, 4, 9 запиши све четвороцифрене бројеве дељиве са 5 тако да се цифре не понављају (бројеве запиши од најмањег ка највећем).

14. Помоћу цифара 1, 5, 8, 9 напиши све троцифрене бројеве дељиве са 5 тако да се цифре не понављају (бројеве запиши од најмањег ка највећем)..

15. * Помоћу цифара 0, 1, 3, 4, 5 запиши све петоцифрене бројеве дељиве са 4 тако да се цифре не понављају.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста