„Scratch“ – Čuvanje i otvaranje novih projekata. Modifikovanje projekata… – test za 5. razred

„Scratch“ – Čuvanje i otvaranje novih projekata. Modifikovanje projekata… – Test za 5. Razred

„Scratch“ – radno okruženje – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Bez obzira na to koje okruženje Scratch-a koristimo, onlajn ili oflajn, program možemo da sačuvamo.

2. Kreirane programe nije moguće pokrenuti u oba okruženja na isti način.

3. Čuvanjem projekta kreira se koja datoteka?

4. Odabirom koje opcije čuvamo program?

5. I u onlajn i u oflajn verziji Scratch-a projekat se čuva na isti način.
6. Postojeći projekat učitavamo izborom koje opcije?

7. Na postojećim projektima se ne mogu vršiti promene.

8. U kojoj kartici se nalazi opcija "sačuvaj na svom računaru"?

9. Da li se može modifikovati pozadina pozornice?

10. Na prikazanoj slici koji lik nam je aktivan?
11. Pomoću koje opcije možemo poslati pozadinu pozornice?

12. Da li moraš da imaš internet ako želiš da programiraš u Scratch-u?

13. Ako prijavljen koristiš onlajn platformu Scratch-a, da li svaki put iznova moraš da podešavaš jezik okruženja na srpski.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ