„Scratch“ – radno okruženje – test za 5. razred

„Scratch“ – radno okruženje – test za 5. razred

Računarski programi. Vizuelni programski jezik „SCRATCH“ – test za 5. razred

Резултат теста

1. Šta je "Scratch"?

2. U vizuelnom programskom jeziku ne pišemo naredbe, već ih nižemo (ređamo jednu ispod druge) u odgovarajućem poretku.

3. Radno okruženje se sastoji od?

4. U radnom okruženju kreiramo programe - animirane priče, mini igre ili zanimljive prezentacije.

5. Na radnoj površini na slici pod rednim brojem 2 se nalazi?
6. Ukoliko kliknemo na dugme prikazano na slici, šta menjamo?

7. Ukoliko kliknemo na dugme prikazano na slici, šta menjamo?

8. Da li može da se napravi projekat koji nema pozornicu?

9. Da li može da se napravi projekat koji nema likove?

10. Naziv za sve prozore i dugmad koji se vide kada se pokrene Scratch je?
11. Blok prikazan na slici će učiniti da se lik okrene?

12. Blok prikazan na slici će učiniti da se lik okrene?

13. Navedite mesto gde su likovi i skripte uskladišteni na ekranu Scratch-a.

14. Šta će se desiti ako blokove sa uputstvima smestimo u Scratch na pogrešan redosled?

15. Likove i pozadine u Scratch-u možemo odabrati na više načina.
16. Kako ne bismo stalno upisivali iste naredbe, koristimo se petljama.

17. Kojom naredbom možeš skratiti sledeće sa slike:

18. Kojoj grupi naredbi pripada blok na slici?

19. Kako možemo skratiti sledeću naredbu sa slike?

20. Blok na slici ne predstavlja petlju.
21. Koji blok će reći liku da pauzira?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ