Euklidov algoritam – test za 5. razred

Euklidov algoritam – test za 5. razred

Promenljive, čuvanje međurezultata – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Šta je NZD?

2. NZD dva cela broja različita od nule jeste najveći pozitivan ceo broj kojim se mogu podeliti oba broja bez ostatka.

3. NZD se ne može izračunati razlaganjem dva broja na proste činioce i poređenjem tih činilica.

4. Euklidov algoritam se zasniva na kojoj činjenici:

5. U Euklidovom algoritmu uvek imamo broj a i b, sa određenom vrednošću.
6. Nalazimo se na takmičenju i na raspolaganju imamo 2 konopca od kojih je jedan dugačak 40m, a drugi 15m. Konopce treba da isečemo tako da svi budu iste dužine. Pobeđuje takimičar koji uspe da dobije najduže isečene deleove. Mi znamo da to znači da je neophodno da pronađemo NZD za ove dve zadate dužine. Krenućemo od broja 10 na taj način ćemo dobiti NZD. Označite koji je tačan NZD?

7. Kod Euklidovog algoritma uvek moramo da imamo dva broja od kojih dobijamo određeno rešenje.

8. Množenjem dva broja dobijamo određeno rešenje dok ne nađemo naš zajednički delilac.

9. Uz koju opciju u program Scratch kreiramo Euklidov algoritam?

10. Kako bi promenljiva bila vidljiva treba da?
11. Koliki je NZD za brojeve 120 i 68? Primeni Euklidovog algoritma.

12. U jednoj korpi ima 24 jabuke, a u drugoj 63 kruške. Koliko će dece moći da podele te jabuke i kruške, tako da svako dete dobije jednak broj jabuka i jednak broj krušaka? Primeni Euklidovog algoritma.

13. Da bi program izračunavao najveći zajednički delilac različitih brojeva, potrebno je da kreiramo dve promenljive: Prvi broj i Drugi broj.

14. Ako pažljivo analiziramo Euklidov algoritam uočavamo da:

15. Da bismo testirali program imamo dve mogućnosti:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ