Дељење разломака – тест

Резултат теста

1. Израчунати: а) 2 : 1⁄3; б) 5 : 7⁄5; в) 1 : 4⁄9; г) 4⁄3 : 4;

2. Израчунати: а) 1⁄3 : 1⁄7; б) 1⁄5 : 1⁄4; в) 8⁄9 : 4⁄21; г) 56⁄27 : 14⁄81.

3. Следећим разломцима одредити реципрочне вредности: 2⁄5, 1⁄9, 4⁄3, 6⁄7, 8⁄9.

4. Израчунати збир реципрочних вредности бројева 1⁄2 и 2⁄3.

5. Израчунати разлику реципрочних вредности бројева 4⁄9 и 1 3⁄4.
6. Израчунати збир реципрочних вредности бројева 5 и 5 1⁄5.

7. Израчунати: а) 3⁄4 : 5⁄6; б) 9⁄11 : 18⁄22; в) 5⁄13 : 10⁄4.

8. Израчунати: а) 5 2⁄5 : 6; б) 8 : 2 2⁄3; в) 6 : 1 4⁄5.

9. Површина правоугаоника износи 5 2⁄3 dm2, а дужина једне странице је 3 2⁄5 dm.Колика је дужина друге странице правоугаоника?

10. Обим квадрата износи 16 3⁄4 cm.Колика је дужина странице квадрата?
11. На једној фарми сваког јутра добија се 100 7⁄10 l млека.Млеко се сипа у флаше у које стане 2 1⁄5 l млека.Колико је таквих флаша потребно да би се сипала читава количина добијеног млека?

12. Летећи сталном брзином, мали авион прелети удаљеност од 250 9⁄10 km за 4 сата.Колику удаљеност тај авион пређе у сваком сату лета?

13. Александра је на пијаци купила 5 1⁄2 kg кромпира.Колико кошта 1 kg кромпира ако је она купљену количину платила 20 7⁄20 динара?

14. Београд се налази на 3⁄4 пута од Ниша до Новог Сада, а Алексинац на 1⁄10 истог пута. Колики део пута између Ниша и Београда је прешао аутобус када стигне из Ниша у Алексинац?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ