Uloga, značaj i istorijski razvoj saobraćaja – Test za 5. Razred

Резултат теста

1. Šta je saobraćaj?

2. Koje profesije su vam poznate u području rada saobraćaja?

3. Kako bi poboljšali kvalitet života, čak i pre otkrića točka ljudi su smišljali razne načine za pokretanje teških predmeta.

4. Za nošenje tereta korišćene su kamile, slonovi, konji ali takođe su se koristile i:

5. Pre koliko je nepoznati mesopotamijski izumitelj uzeo grančarski točak i okrenuo ga pod uglom od 90 stepeni?
6. Točkovi olakšavaju menjanje smera u kom se teret vuče ili gura.

7. Koje godine je Tomas Njukomen pronašao atmosfersku ili "običnu" mašinu koja je obeležila početak industrijske revolucije?

8. Koji pronalazač 1765. dolazi na ideju o odvojenom kondezatoru, koji uveliko povećava efikasnost parne mašine?

9. 1830. Đorđ Stivenson konstruiše prvu železnicu na svetu između Liverpula i Dublina.

10. 1908. Fordov model T - bio je prvi automobil na svetu dostupan široj populaciji.
11. Koje godine je Nikola Kinjo izumeo prve automobile (vojni traktori) na parni pogon?

12. U saobraćajnim objektima spadaju?

13. Unutrašnji saobraćaj podrazumeva prevoz putnika i robe unutar jedne države.

14. Prema mestu na kom se odvija saobraćaj se deli na:

15. Drumski saobraćaj se obavlja na putevima različitog tipa:
16. Saobraćajna sredstava su:

17. Saobraćajni sistem čine:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ