Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Угао – утврђивање

Резултат теста

1. Ако се праве поклапају то значи да су праве

2. a⊥b čita se:

3. Комплементни углови су углови чији је збир ______°

4. Какву особину имају колинеарне тачке?

5. Опружен угао је величине ____°
6. Како се може прочитати? x∈α

7. На слици је туп угао.

8. Напоредни углови су

9. .

10. Колико заједничких тачака имају две праве које су међусобно паралелне?
11. Фигура је

12. Шта је дуж BD у многоуглу ABCD?

13. Пун угао је величине _______°

14. Обележени углови многоугла су његови

15. Равни означавамо
16. Како се називају геометриски објекти на слици поред?

17. Унакрсни углови имају

18. Ознака за подударност је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ