Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Увод у геометрију – тест

Угао – утврђивање

Резултат теста

1. Какву особину имају колинеарне тачке?

2. Шта је дуж AB у многоуглу ABCD?

3. .

4. a⊥b čita se:

5. Ознака за подударност је

6. Ако се праве поклапају то значи да су праве

7. Обележити тачно тврђење:

8. Праве означавамо

9. Тачке означавамо:

10. Унакрсни углови имају

11. Комплементни углови су углови чији је збир ______°

12. Равни означавамо

13. Колико заједничких тачака имају две праве које су међусобно паралелне?

14. Шта може бити геометријски објекат АB ?

15. Шта су дужи AB и BC у многоуглу ABCD?

16. Обележени углови многоугла су његови

17. Шта није мера угла у математици?

18. Основни геометријску објекти су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ