Граматика – прво полугодиште (5.р.)

Граматика – прво полугодиште (5.р.)

Vrsta i služba reči u rečenici

Врсте речи – тест

Резултат теста

1. Пошто је научила датив, Маша је хтела да погледа филм у чијем је наслову именица у овом падежу. Који цртани филм је гледала Маша?

2. На једно Миличино питање Милош је одговорио: " Доживљаји Тома Сојера". Како је правилно гласило Миличино питање: " Који си роман _______________ прочитао?

3. Зависни падеж сам, нек се зна, без предлога не могу ја. Значење места и предмета радње у мојој је дружби, прилошка одредба и неправи објекат у мојој су служби. КО САМ ЈА?

4. Уз једну именицу није свеједно да ли ћемо у инструменталу употребити предлог СА или С. Која је то именица?

5. Којој врсти именица припада именица РАДОСТ
6. Ког је рода именица РЕЧНИК ?

7. Означи две реченице у којима су подвучене именице у ЛОКАТИВУ.

8. Означи две именице СРЕДЊЕГ рода.

9. Обележи непроменљиве врсте речи.

10. Која непроменљива врста речи може имати компарацију?
11. Обележи низ у коме су све речи прилози.

12. Којој врсти прилога припадају ОВДЕ, ЛЕВО, ГОРЕ.

13. Пронађи предлог у реченици: Прошао је поред нас синоћ.

14. Обележи непроменљиву реч.

15. Одреди назив службе коју у наведеној реченици има подвучена синтагма. Из даљине сам чуо БРУЈАЊЕ АВИОНА.
16. Прочитај наведену реченицу, па одреди коју службу у реченици има подвучени пример. Онда је Ана причала О СВОЈИМ РОДИТЕЉИМА.

17. Небо је плаво. Предикат ЈЕ ПЛАВО је:

18. Игор се боји мрака. Реч "мрака" је у ком падежу?

19. У шуми живи много врста птица. "У шуми"- одреди падеж и значење:

20. У којој реченици је именица "Ниш" употребљена у дативу?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ