Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 1) 

Провера знања из књижевности, 5. разред (тест 1)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. "Нек је румен ко ружа румена, Нек је бијел ко бијела вила, Нек је радин ко пчела малена, Нек је хитар као ластавица" - у сва 4 стиха јавља се стилска фигура:

2. "Вила зида град" је:

3. >"Као патуљак-сунцокрет!", исправи га један од браће, а мама се трже. Не памти се да је икада један сунцокрет одбио да следи сунце! Нити да се родио тако мален и својевољан!< Из којег је текста наведени одломак:

4. ЧИНОВНИК (са њим улази један младић, који носи портфељ под пазухом, и један жандарм): Ја сам судски извршитељ. (Развија акта). Делови текста често писани искошеним словима и обавезно дати у заградама као упутства за понашање на сцени или о самој поставци сцене називају се:

5. Ко је написао стиховану драму за децу "Биберче":
6. Означи ауторску (уметничку) бајку:

7. Које се тврдње односе на одлике народне бајке:

8. Село је Велика Врбница; "тића" је троје; у корену имена девера крије се назив једне дивље животиње, а у наслову овог текста стоји редни број у женском роду. Напиши назив овог књижевног текста:

9. Песме које прате рад и певају о раду, уз честе љубавне мотиве, као и мотиве надметања момка и девојке, уз учесталију појаву форме дијалога називају се:

10. Она је ХИТРОПРЕЉА - шта је он:
11. За коју се јунакињу везује одредница МУЖ-ЖЕНА:

12. Које појмове сусрећеш док читаш одломак "Отмица" из романа "Зеленбабини дарови", ауторке Иване Нешић:

13. "За Ђурђем је косу одрезала, За ђевером лице изгрдила, А за братом очи извадила" - ови стихови су пример стилске фигуре која се назива:

14. СИТАН везак, БИЈЕЛА свила, ТАНКА пређа, ЦРНЕ очи - ово су примери стилске фигуре која се назива:

15. Означи ликове драмског текста "Капетан Џон Пиплфокс":
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

slika