Шта је историја?

Шта је историја?

1. Историја је наука која проучава:

2. Да би лакше проучавали прошлост, историчари су је поделили на _______ и историју.

3. Отац историје је:

4. Фотографије и предмете из прошлости називамо историјским _______.

5. Реч "историја" значи:
6. На догађаје из прошлости нас могу подсећати:

7. Основна питања која поставља историја као наука су:

8. Појава писма представља једно од најзначајнијих открића човечанства.

9. Период од појаве човека до појаве писма назива се:

10. Којих 5 речи везујемо за историју?
11. Ловоров венац је симбол:

12. Историја се бави проучавањем прошлости:

13. Прошлост се дели на праисторију и историју.

14. Од појаве писма почиње:

15. Историја повезује прошлост, садашњост и будућност.
16. Како се још назива историја?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста