Шта је историја?

Шта је историја?

1. Основна питања која поставља историја као наука су:

2. Фотографије и предмете из прошлости називамо историјским _______.

3. Отац историје је:

4. На догађаје из прошлости нас могу подсећати:

5. Појава писма представља једно од најзначајнијих открића човечанства.

6. Историја се бави проучавањем прошлости:

7. Да би лакше проучавали прошлост, историчари су је поделили на _______ и историју.

8. Реч "историја" значи:

9. Историја повезује прошлост, садашњост и будућност.

10. Прошлост се дели на праисторију и историју.

11. Од појаве писма почиње:

12. Историја је наука која проучава:

13. Ловоров венац је симбол:

14. Како се још назива историја?

15. Период од појаве човека до појаве писма назива се:

16. Којих 5 речи везујемо за историју?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста