Python programiranje – test (5. razred)

Python programiranje – test (5. razred)

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Python je

2. Koju naredbu koristimo za unos podataka u Pythonu?

3. Što radi ovaj program? a=int(input('Unesi prvi broj:')) b=int(input('Unesi drugi broj:')) print(a+b)

4. Nakon izvršenja naredbe print('Kako se zoveš?') ispisaće se:

5. Da li je ovo primer dobro napisane naredbe? opseg=2*a+2*b

6. Nakon izvršavanja sledećeg niza naredbi a=2 b=6 c=a*c vrednost varijable c će biti:

7. Koje znakove računskih operacija koristimo u Pythonu?

8. Naredbom a=int(input('Unesi duljinu stranice.')) unosimo:

9. Nakon izvršavanja naredbe a=5+7 varijabla a će imati vrednost:

10. Da li je ovo primer dobro napisane naredbe? r=int(print('Unesi broj:'))

11. Dopuni program koji ispisuje dvostruko veći broj od unesenog broja. a=int(input('Unesi broj:')) print(___)

12. Naredbom ime=input('Kako se zoveš?') unosimo:

13. Dopuni program koji izračunava i ispisuje površinu pravougaonikaa za unesene dužine stranica... a=int(input('Unesi duljinu stranice a:')) b=int(input('Unesi duljinu stranice b:')) ________(a*b)

14. Kojom naredbom ispisujemo podatke u Pythonu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ