Одрична речца НЕ – тест

Одрична речца НЕ – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

1. Означи исправно написану реч:

2. Означи исправно написану реч:

3. Означи исправно написану реч:

4. Означи исправно написану реч:

5. Означи исправно написану реч:
6. Означи исправно написану реч:

7. Означи исправно написану реч:

8. Означи исправно написану реч:

9. Означи исправно написану реч:

10. Означи исправно написану реч:
11. Означи исправно написану реч:

12. Означи исправно написану реч:

13. Означи исправно написану реч:

14. Означи исправно написану реч:

15. Означи исправно написану реч:
16. Означи исправно написане глаголе:

17. Колико је грешака у следећој реченици: Нежелимо, неће мо и недамо да нам поставите не човека!

18. Погрешно написане речи су: Не мој да се не играш са сестром, нестрпљива је и не испавана!

19. "Не знам колико знам!" У одричном облику ова би реченица гласила:

20. Исправно написана реченица је:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста