Vrste, svojstva i primena prirodnih materijala – test za 5. razred

Vrste, svojstva i primena prirodnih materijala – test za 5. razred

Резултат теста

1. Sirovine su prirodne materije koje koristimo u izvornom, neobrađenom stanju.

2. Materije pogodne za izradu različitih proizvoda dobijene preradom sirovina su:

3. Podela materijala prema poreklu nastanka:

4. Veštački materijali su:

5. Prirodni materijali su:
6. Veštački materijali:

7. Fizička svojstva materijala su nepromenjiva.

8. U fizička svojstva spadaju:

9. Hemijska svojstva materijala obuhvataju?

10. Mehanička svojstva materijala?
11. U mehanička svojstva materijala spadaju:

12. Čvrstoća je svojstvo materijala da se odupre dejstvu sila koje nastoje da ga razore, ili mu promene oblik.

13. Vrste naprezanja kojima predmet - materijal može biti izložen su:

14. Tvrdoća je svojstvo materijala da se odupre dejstvu sila koje nastoje da ga razore, ili mu promene oblik.

15. Tvrdoća se isputuje po:
16. Slika predstavlja ispitivanje tvrdoće u školskim uslovima.

17. Žilavost je?

18. Struktura drveta predstavlja?

19. Loše osobine drveta su:

20. Gde koristimo drvo?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ