Upravljanje otpadom (reciklaža, zaštita životne sredine) – test za 5 razred

Upravljanje otpadom (reciklaža, zaštita životne sredine) – test za 5. razred

Prirodni resursi na zemlji: Energija i materijali – test za 5. razred

Резултат теста

1. Proces prerade već upotrebljene materije radi njenog daljeg korišćenja je:

2. Proces reciklaže čini sakupljanje, izdvajanje, prerada i izrada novih proizvoda od već korišćenih materijala.

3. Važno je da se otpad razdvoji prema vrstama materijala. Mnoge otpadne materije mogu se ponovo iskoristiti ako se pravilno razvrstaju pri sakupljanju i nakon toga prerade.

4. Može se reciklirati:

5. Reciklažom starog materijala se štiti životna sredina, smanjuje otpad i štede prirodni resursi.
6. Postoje materijali koji se ne mogu reciklirati na uobičajeni način.

7. Materijali koji se ne mogu reciklirati na uobičajeni način su:

8. Prikupljanjem elektronskog otpada bave se specijalizovane fabrike, jer se smatraju opasnim.

9. Staklena flaša – verovatno se nikad ne može razložiti u prirodi.

10. Lekovi sa isteklim rokom trajanja treba da odlažete u posebne posude koje se nalaze u apotekama i bolnicama.
11. Reciklažne oznake se ne nalaze na proizvodima koji se mogu reciklirati.

12. Mnogi proizvodi su olakšali čoveku život, međutim, doveli su i do velikog zagađenja životne sredine.

13. Da bi se životna sredina zaštitila, svi mi zajedno moramo da ulažemo mnogo više truda nego do sada.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ