Stara Grčka – test

Stara Grčka – test

Резултат теста

1. Kako se zove čudovište s glavom bika i telom čoveka?

2. Povod Grčko- persijskog rata je...

3. Junaci slavnih grčkih epova su...

4. Akropola je...

5. Uzrok Peloponeskog rata bio je...

6. Šta je na fotografiji?

7. Grčko pismo se zvalo ______.

8. Ranjivo mesto je...

9. Najznačajniji događaj Peloponeskog rata je...

10. Fidija i Miron bili su...

11. O Peloponeskom ratu je pisao:

12. Boginja Afrodita je zaštitnica...

13. Koje božanstvo ne pripada nizu i zašto?

14. Građevina sa slike se nalazi u...

15. Slavni grčki naučnici su bili:

16. Običan narod koji nema političa prava zovemo...

17. Kiklopi su divovska bica sa jednim okom vezana za kulturu Mikene

18. "Otac istorije" je...

19. Posledica Peloponeskog rata je...

20. Ko nije bio grčki filozof?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ