Stara Grčka – test

Stara Grčka – test

Резултат теста

1. Kako nazivamo proces iseljavanja Grka?

2. Kiklopi su divovska bica sa jednim okom vezana za kulturu Mikene

3. Grčko pismo se zvalo ______.

4. Grčko pismo koje se i danas koristi je...

5. Junaci slavnih grčkih epova su...
6. Atinom nisu upravljali...

7. "Otac istorije" je...

8. Najznačajniji događaj Peloponeskog rata je...

9. Posledica Peloponeskog rata je...

10. Društvo u Atini delilo se na:
11. Učitelj Aleksandra Velikog je bio slavni filozof...

12. Trojanski rat je opisao grčki pisac...

13. Uzrok Peloponeskog rata bio je...

14. Grčki grad/ državu nazivamo...

15. Hipokratovu zakletvu polažu:
16. Povod Grčko- persijskog rata je...

17. Šta je na fotografiji?

18. Slavni grčki naučnici su bili:

19. Fidija i Miron bili su...

20. Koje božanstvo ne pripada nizu i zašto?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ