Падежи и значења падежа – тест

Падежи и значења падежа – тест

Номинатив, генитив, датив – тест

„Збогом, мојих петнаест година“, Клод Кампањ – тест

Стилске фигуре – тест

Резултат теста

1. Генитив множине именице СЛУШАЛАЦ гласи:

2. Мир-а, од Мир-е, Мир-и... -а, -е, -и су:

3. Које је значење истакнутих генитивних облика? кућа МОГА ДЕДЕ, песме ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, околина БЕОГРАДА

4. Моја мајка је БЛАГЕ И ТИХЕ НАРАВИ. Истакнути генитив има које значење?

5. Одреди падеж: Паника се ширила МЕЂУ СТАНОВНИЦИМА.




6. Стидео се СВИГ ДОБРОГ СРЦА. Који падеж је у питању?

7. Он НЕДЕЉОМ одлази на трчање. Обележени падеж и његово значење су:

8. Шетали смо ПО УЛИЦИ. Који падеж је у питању?

9. Јоца разговара са друговима ИСПРЕД КУЋЕ. Истакнути генитив има које значење?

10. Које врсте речи се мењају кроз падеже?




11. Да ли је трдња тачна? Емилија воли да седи НА КЛУП.-То је локатив

12. Размисли о вокативу именица ДУХ, ЈУНАК, СНЕГ, ДРУГ. Која гласовна промена се дешава?

13. Који падежи се увек јављају без предлога?

14. Падеж правог објекта је...?

15. . У шуми живи много врста птица. "У шуми"- одреди падеж и значење:




16. Падеж који увек иде уз предлоге, зависан је и означава место радње је__________.

17. Донела ми је парче ХЛЕБА. Обележени падеж је?

18. Више волим да пишем пенкалом него хемијском оловком. Речи у инструменталу су:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ