Падежи и значења падежа – тест

Падежи и значења падежа – тест

Резултат теста

1. Који падежи се увек јављају без предлога?

2. Он НЕДЕЉОМ одлази на трчање. Обележени падеж и његово значење су:

3. Поређај реч у акузативу: лопта

4. Који падеж има деоно значење?

5. Речи у инструменталу се у највећем броју случајева завшавају на -ОМ, -ЕМ и -ИМ.

6. Генитив множине именице СЛУШАЛАЦ гласи:

7. Стидео се СВИГ ДОБРОГ СРЦА. Који падеж је у питању?

8. Одреди падеж: Паника се ширила МЕЂУ СТАНОВНИЦИМА.

9. Донела ми је парче ХЛЕБА. Обележени падеж је?

10. Разболео сам сеЗБОГ ТЕБЕ. Истакнути генитив има значење:

11. Више волим да пишем пенкалом него хемијском оловком. Речи у инструменталу су:

12. Који од падежа је независан,који значи име бића или предмета?

13. Који падеж има значење усмерености, односно правца?

14. Размисли о вокативу именица ДУХ, ЈУНАК, СНЕГ, ДРУГ. Која гласовна промена се дешава?

15. У којој реченици је именица "Ниш" употребљена у дативу?

16. Који падеж (од наведених) се назива НЕЗАВИСНИМ?

17. Одреди падеж. Пође ПРЕМА ВРАТИМА.

18. Који су предлози уз инструментал?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ