Livade – test (8.r.)

Livade – test

Резултат теста

1. Šta je tačno za biljku sa slike:

2. . Na slici je jedna dolinska biljka?

3. Na slici je jedna dolinska biljka?

4. Na slici je jedna dolinska biljka?

5. Šta je tačno za biljku sa slike:
6. Kako se zove biljka sa slike i gdje raste!

7. Na slici je ovsik.

8. Na slici je ljutić.

9. Sita, ljutić i trska rastu u morčvarnim livadama.

10. Koja od navedenih biljaka raste na planinskim rudinama.
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ