Modelovanje električnih mašina i uređaja – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Da bi se koristilo solarno napajanje za pokretanje uobičajenih uređaja za domaćinstvo, potreban je DC/AC pretvarač, koji pretvara jednosmernu u naizmeničnu struju.

2. Uređaji koji se sastoje od silicijumskih foto-naponskih ćelija koje imaju osobinu da pod dejstvom svetlosti stvaraju električnu struju je:

3. Označite sliku na kojoj se nalazi homopolarni motor sa žičanim ramom:

4. Sa vrlo malo materijala moguće je napraviti najmanji motor na svetu.

5. Dopuni rečenicu. Solarni paneli ________ snage će proizvesti više energije tokom vremena nego paneli manje snage.
6. Kako se nazivaju greške u programima koje dovode do neočekivanog rezultata ili nepravilnog izvršavanja programa?

7. Rotor generatora se može pokrenuti:

8. Solarni paneli proizvode jesnosmernu struju.

9. Izlazni napon panela menja se kako se menja svetlosno i temperaturno stanje, tako da nikada ne postoji tačan na kojem panel radi.

10. Označite sliku na kojoj se nalazi homopolarni motor sa zavrtnjem:
11. Na slici je prikazano?

12. Na slici je prikazano?

13. Jačina električne struje koja teče kroz panel, kada panel nije povezan sa potrpšačem, može se meriti pomoću ampermetra koji se direktno povezuje na električne kontakte panela.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ