Мала матура III – српски језик

Припрема за малу матуру – српски језик

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Мала матура II – српски језик

Мала матура IV – српски језик

Мала матура V – српски језик

Мала матура VI – српски језик

Мала матура VII – српски језик

1. Одреди књижевнонаучну врсту којој припада дело представљено одломком: "Уздуж, и попреко, Крф је засејан нашим гробовима, гробовима србијанске војске из Првог светског рата. После неколико дана проведених на Крфу, они се чине безбројни, као да их има под сваком маслином, и сваком стеном."

2. "Отпасах му сабљу од појаса, ЊЕМ` ОТПАСАХ, А СЕБИ ПРИПАСАХ." Стилска фигура:

3. НЕОБИЧНО БРЗО се попео уз мердевине и дохватио одбеглог канаринца. Врста синтагме:

4. Кренуо је до сајџије КАКО БИ ПОПРАВИО СТАРИ ДЕДИН САТ. Врста зависне реченице:

5. Вилењаци нагло УЂОШЕ у омањи отвор и магија нестаде. Глаголски облик:
6. Означи реч која је правилно подељена на слогове у складу са правилима српског језика:

7. Не бих никада и никоме поклонила СВОЈЕ играчке из детињства. Врста речи:

8. Одреди службу (функцију) наглашене речи: Узнемиреност му се видела на лицу, грицкао је чак и НОКТЕ.

9. Означи реченицу која је написана у складу с правописним правилом о спојеном и одвојеном писању речце не:

10. Које 2 гласовне промене се уочавају у речи ПРАШЕЊЕ:
11. ДАНИЛО КИШ је аутор дела:

12. "Верујем да не грешим душу ако кажем да смо он и ја били по много чему слични; по лењости, по РАЗУЗДАНОСТИ, по оданости, по жељи за авантуром." Значење наглашене речи:

13. Означи реченицу у којој су све речи написане исправно према правописном правилу о писању великог почетног слова:

14. "Ваздух у соби био је тежак, загушљив, заударало је на остатке слабе вечере, на неокупана, знојава тела, на отровни дах болесника." Облик казивања:

15. "Док је чекао одговор, осетих како се његово добро змајевско срце стегло од СТРЕПЊЕ." Одреди падеж наглашене речи:
16. Које је године објављено прво издање Вуковог "Српског рјечника":

17. Означи реченицу у којој запета није правилно употребљена:

18. "Члан 1. Никоме не може бити изречена казна или друга кривична санкција за дело које пре него што је учињено законом није било одређено као кривично дело, нити му се може изрећи казна или друга кривична санкција која законом није била прописана пре него што је кривично дело учињено." Којим функционалним стилом је написан наведени пример:

19. "Виторог се месец заплео у грању Старих кестенова; ноћ светла и плава. Ко немирна савест што први пут спава, Тако спава море у немом блистању." Врста стиха којим је испевана дата строфа:

20. Означи описне (дескриптивне) песме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста