Мала матура VII – српски језик

Припрема за малу матуру – српски језик

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Мала матура II – српски језик

Мала матура III – српски језик

Мала матура IV – српски језик

Мала матура V – српски језик

Мала матура VI – српски језик

1. "Прошли смо тихи Милановац. Чачак је мирисао на свеже малине и локомотиве. Јуримо уз мутну Моравицу између Каблара и Овчара. Пењемо се, с напором, уз голу гломазну планину." Којој књижевнонаучној врсти припада дело из којег је наведен одломак:

2. "Вила гниздо тица ластавица, Вила га је за девет година, А јутрос га поче да развија; Долети јој сив-зелен соколе, Од столице цара честитога, Па јој не да гњиздо да развија." Наведени стихови су пример стилске фигуре:

3. Мала куна била је ДОСТА ВРЕДНА у покушајима да се домогне хране. Врста синтагме:

4. Много смо уложили КАКО БИСМО ИМАЛИ ВЕЛИКЕ ПРИХОДЕ. Врста зависне реченице:

5. РЕЋИ ЋЕМО да се није догодило ништа страшно, важи? Глаголски облик:
6. Означи реч која је правилно подељена на слогове у складу са правилима српског језика:

7. У пролеће ваздухом ПРОЛЕЋУ мириси цветања липе. Врста речи:

8. Одреди службу (функцију) наглашене речи: Од тетке је на поклон добио позлаћени ДУКАТ.

9. Означи реченицу која је написана у складу с правописним правилом о спојеном и одвојеном писању речце не:

10. Које две гласовне промене уочаваш у инструменталу једнине именице УМЕТНОСТ (уметношћу):
11. Које дело је написао ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ:

12. "А био је поуздан и поштен, а ПОГЛАВИТО погодан, јер није имао ни наблизу ни надалеко рода - на пример, каквих сестричина или синовица, од чега се газде и газдарице обично прибојавају - као што се то многим пударима деси да имају(...)" Значење наглашене речи:

13. Означи реченицу у којој су све речи написане исправно према правописном правилу о писању великог почетног слова:

14. ">Честити царе, како ти хоћеш нека буде, само молим да ми напишеш на карти својом руком, ако би се кадгођ на ме расрдио и мене од себе оћерао, да сам госпођа узети из твога двора оно што ми је најмилије.< Цар јој ово одбри и потпише." Доминантан облик казивања је:

15. Пођох ВРАТАРУ тешким, уморним корацима, као старац. У којем је падежу наглашена реч:
16. У оквиру Српског рјечника из 1818. године нашла се и:

17. Означи реченицу у којој није испоштовано правописно правило о употреби запете:

18. "Да је по самоме Ибиш-аги, никада он не би оставио Ниш, где му се још прапрадед населио однекуд од Ђаковице, и одакле су, то јест из Ниша, и он, и његов отац, и дед, и прадед, и прапрадед ишли на ћабу у Меку и враћали се оданде, и ни једно им се место од далеке Меке и Медине па све до Ниша није толико допало као баш исти тај Ниш. Ибиш-ага је ишао на хаџилук и оном Ђул-Баби у Будим, па ни Будим му се није допао, нити би дао десет Будима за један његов Ниш." Наведени пример је писан функционалним стилом:

19. Наведена је строфа песме "Србија", Оскара Давича. Означи стих у којем препознајеш АПОСТРОФУ:

20. Означи дело у којем главни јунак говори дијалектом:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста