Мала матура V – српски језик

Припрема за малу матуру – српски језик

Сличну проверу у Word формату можете преузети  ОВДЕ

Мала матура II – српски језик

Мала матура III – српски језик

Мала матура IV – српски језик

Мала матура VI – српски језик

Мала матура VII – српски језик

1. "Млад чловек чита једну књигу, коју за разумети или би ваљало да има више искуства, или да је читао друге књиге пре, да може ту која му је у руци разумети, с вишим вниманијем него се злато мери на теразијама ума и расужденија измерити; истину од притворности и лажљивобасновитих измишљања распознати, имајући всегда на памети да није све што се жути злато, нити све што сија и блиста драги камен." Којој књижевнонаучној врсти припада дело из којег потиче наведени део:

2. "Кад устане КУКА И МОТИКА, биће Турком по Медији мука" - стилска фигура:

3. Знали су да ће им бити ИЗУЗЕТНО ТЕШКО.

4. Нисмо однели победу ЈЕР СЕ НИСМО ДОВОЉНО ПОТРУДИЛИ. Врста зависне реченице:

5. Мина, брзо другу ДОБАЦИ тај обруч! Глаголски облик:
6. Означи реч која је правилно подељена на слогове у складу са правилима српског језика:

7. ТА момчад је освојила све што се ове године могло освојити. Врста речи:

8. Одреди службу (функцију) наглашене речи: Низ њено тужно лице клизиле су горке СУЗЕ....

9. Означи реченицу која је написана у складу с правописним правилом о спојеном и одвојеном писању речце не:

10. Које 2 гласовне промене уочаваш у речи ГРОЖЂЕ:
11. Дело "ПЛАВА ГРОБНИЦА" је написао:

12. "Нађењка нестрпљиво, тужно, ПРОНИЦЉИВИМ погледом загледа ми у лице, одговара неумесно, чека, нећу ли ја отпочети." Значење наглашене речи:

13. Означи реченицу у којој су све речи написане исправно према правописном правилу о писању великог почетног слова:

14. "Приликом зашниравања фудбала неко од наших "стручњака" је случајно дотакао гуму жицом и гума је пукла као мали топ. Нашој жалости није било краја. Пред сумрак смо покупили "стативе" и вратили се сваки својој кући, тужни као да нам је неко умро." О којем облику казивања је реч у датом одломку:

15. Негде сасвим на ДНУ душе осећао сам да не припадам том свету господских, умивених синова. У којем је падежу наглашена реч:
16. Којих 6 слова Вук С. Караџић уводи у реформисану ћирилицу:

17. Која реченица није исправна када је реч о употреби запете:

18. "Фотосинтеза (из grčkog φώτο- [фото-], „светлост“ и σύνθεσις [sintesis], „спајање с нечим“) је процес претварања светлосне енергије у хемијску и њено чување у виду молекула шећера. Процес фотосинтезе се одвија у биљкама, те у неким бактеријама и алгама, које у својим ћелијама имају хлорофил." Одреди функционални стил којим је написан наведени пример:

19. "Кад сад мислим на тај дан, волим да га се сећам без луднице која је настала после, кад сам се вратио кући, са замазаним ногавицама, и затекао оца како хода по соби питајући се шта је он Богу згрешио да му да таквог сина. Тај син сам ја." Који облик приповедања је заступљен у датом примеру:

20. Означи мисаоне песме:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

slika