Први светски рат & међуратни период

1. У Првом светском рату супростављени су били блокови:

2. Повод за избијање Првог светског рата био је догађај:

3. Албанска голгота се везује за:

4. Једна од највећих битака на Западном фронту у Првом светском рату у току 1916. године била је:

5. Означи све државе које су капитулирале 1918. године:
6. Октобарску револуцију у Русији предводио је:

7. Мировни уговор са Аустријом након Првог светског рата потписан је у:

8. Њу дил је програм реформи за излазак из економске кризе који је предложио:

9. У ком од тоталитаристичких европских режима међуратног периода је био изражен култ личности?

10. На челу Југословенске муслиманске организације у југословенској краљевини био је:
11. Септембарски устав у Краљевини Југославији донет је:

12. Главни град Приморске бановине био је:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста

Задовољавајуће!
Добро!
Добро!
Добро!