Oscilatorno i talasno kretanje, pitanja i zadaci – test (8. razred)

Oscilatorno i talasno kretanje, pitanja i zadaci – test (8. razred)

Sličnu proveru u Wordu  formatu možete preuzeti na linku ispod.

Oscilatorno i talasno kretanje – test (8. razred)

Резултат теста

1. Kada kuglica klatna koje osciluje prolazi kroz ravnotežni položaj

2. Brzina mehaničkog talasa brojno je jednaka

3. Boja muzičkog tona određena je:

4. Ako je period oscilacija 0,5s i frekfencija tih oscilacija 2Hz za vreme t=25s koliki je broj oscilacija ?

5. Telo osciluje frekfencijom od 10Hz, koliki je period tog oscilovanja?
6. Ako je talasna dužina nekog zvučnog talasa 82,5cm i prostire se kroz vazduh brzinom od 330m/s, kolika je frekfencija tog talasa?

7. Ako je period oscilovanja zvučnog talasa 1ms i talasne dužine 33cm, kojom brzinom se prostire kroz vazduh?

8. Odnos frekfencija prvog i drugog talasa je 10. Ta dva mehanička talasa imaju jednake brzine prostiranja. Koji je odnos talasnih dužina ta dva talasa?

next

9. Na fotografiji je prikazano

10. Zvuk se kroz vakum
11. Koliko puta treba povećati dužinu matematičkog klatna da bi se frekfencija njegovog oscilovanja smanjila za polovinu?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ