Разлика квадрата и квадрат бинома – тест

Тест у Ворд формату преузмите на линку испод (наставни листић).

Разлика квадрата и квадрат бинома – тест

Резултат теста

1. Вредност израза (c+1)(c−1) је

2. Вредност израза (4x−3)(4x+3) je

3. Вредност израза (3b+2a)² je

4. Вредност израза (7x+5)² je

5. Вредност израза (x² +9)(x² −9) je
6. Вредност израза (4ab−3c)(4ab+3c) je

7. Вредност израза (13+x)² je

8. Вредност израза (9c−11)² je

9. Вредност израза (7−2b)² je

10. Вредност израза (12+5x)(12−5x) je
11. редност израза (5x−2)² −5x⋅(5x+2) je

12. Вредност израза (2x−3)(2x+3)−(4x² −5x+1) je 5x-10

13. ешење једначине (4x−1)² −(4x−1)(4x+1)=−38 x=?

14. Решење једначине (x+3)(x−3)−(x² −4x)=7 x=?

15. Решење једначине (3x−2)(3x+4)−(3x−5)² =3 x=?1
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ