Stalni magneti. Magnetno polje Zemlje – test

Stalni magneti. Magnetno polje Zemlje – test

Резултат теста

1. Magnetna svojstva imaju

2. Oznaka za magnetnu indukciju je

3. Magnet ima 2 pola:

4. Postoje li veštački magneti?

5. Broj magnetnih linija sile koje prolaze kroz datu površinu naziva se
6. Koji deo kompasa se pravi od magneta?

7. U kom obliku se najčesće pravi magnet?

8. Koje slovo na kompasu označava sever?

9. Suprotni polovi se privlače.

10. Trajno namagnetisana tela nazivaju se:
11. Magnetni i geografski polovi se:

12. Koji predmet će magnet privući

13. Magnetno polje se grafički prikazuje:

14. Magnet može da privuče predmete napravljene od

15. Koji pravac pokazuje magnetna igla?
16. Jedinica magnetne indukcije dobila je naziv po:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ