Линеарна неједначина с једном непознатом (основни ниво)

Резултат теста

1. Решити неједначине: а)x+2,7>5,3; б)-3,5+x≤-1,7

2. Решити неједначине: а)9-x<1; б)-x+1≥1

3. Решити неједначине: а)2∙x<18< б)x∙4≤28

4. Решити неједначине: а)1,2∙x>25; б)x∙2/3≤-1

5. Решити неједначине: а)3∙(-x)>24; б)3∙x-2>5
6. Решити неједначину: 2x-2+x+3<5

7. Ако је x<3, одредити да ли је следећа тврдња тачна: 3x-4<5

8. Решити неједначину: 2x+3≥7x+8

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ