Ograničenost resursa (Kapacitet sredine) i održivi razvoj II- test (8.r.)

Ograničenost resursa (Kapacitet sredine) i održivi razvoj II

1. U obnovljive izvore energije spada:

2. Energetskom efikasnošću podrazumevamo:

3. Korišćenje prirodnih resursa na način koji ne ugrožava životnu sredinu i ne dovodi u pitanje mogućnost budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe označavamo:

4. Geotermalni izvori spadaju u neobnovljive izvore energije.

5. Osnivač demografije kao nauke je:
6. Energetska efikasnost je deo koncepta održivog razvoja.

7. Šta od navedenog spada u biotičke faktore?

8. Ušteda energije i resursa ili:

9. Energiju Sunca u električnu energiju prevode:

10. Hidroelektrane:
11. Dobiti od reciklaže su:

12. Kružni ciklus ponovnog korišćenja otpada je:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста