Угљоводоници – задаци за вежбање

Резултат теста

1. Колико се грама воде издваја у процесу потпуног сагоревања 3mol метана?

2. Израчунати масени удео угљеника у 2-хексану.

3. Колико је потребно грама водоника како би у реакцији са етином настало 60 грама етана?

4. Израчунати масу угљен-диоксида која настаје сагоревањем 24·10²³ молекула етина.

5. На датој слици се налази:

6. Колико молова бензена учествује у хемијској реакцији сагоревања у којој је настало 17g угљен-диоксида?

7. Колико грама пропина је потребно за добијање 22 грама пропана?

8. На слици се налази:

9. Која је молекулска формула угљоводоника, ако у реакцији са 6 молова кисеоника настаје 4 мола воде и 4 мола угљен-диоксида?

10. Колико молова хлора реагује са 16 грама метана у реакцији добијања хлорметана?

11. Израчунати масу 4mol метана.

12. Колико молова брома је потребно за реакцију са 14g етена?

13. Потпуним сагоревањем пропена настају:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ