Револуције од 1848 – 1849. године – тест

Револуције од 1848 – 1849. године – тест

Резултат теста

1. Које године је економска криза погодила Европу?

2. Поред економске кризе, Европу је погодила и политичка криза.

3. Револуције које су се десиле 1848/49. да ли су запамћене као?

4. Први сукоби почели су у фебруару у

5. Друга република у Француској трајала је од:

6. Северни део Италије био је под:

7. Револуцију у Мађарској предводио је:

8. Аустријски цар у време револуције био је:

9. Мајска скупштина одржана је:

10. На Мајској скупштини проглашено је:

11. На Мајској скупштини 1848. године за патријарха су изабрани:

12. Српска Војводина је обухватала:

13. У револуцију 1848-49. није била укључена

14. Једна од последица револуције била је:

15. Које године је укинуто Војводство Србије и Тамишког Баната?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ