МалаМатура Обрада података (основни ниво)

Резултат теста

1. Координате тачке А са слике су:

2. Која од датих тачака има координате (-1, 3)?

3. Књигу од 320 страна Марко је прочитао за 4 дана. Колико страница је у просеку читао дневно?

4. Цена хаљине која је коштала 4300 динара повећана је за 10%. Колика је нова цена хаљине?

5. У табели су дате висине 5 дечака. Који од датих дечака је најнижи?
6. У табели је дат број књига које су изнајмљиване из библиотеке сваког дана. Колико је просечно дневно изнајмљивано књига?

7. У табели је дат број путника преко агенције "Сунце". Које године је било највише путника?

8. Ана је купила једну бухтлу, 2 сендвича, 3 переце и 2 јогурта. Колики је био рачун ако је ценовник дат на слици:

9. Колико износи 5% од броја 500?

10. Цена карте за биоскоп је 300 динара ако се карта купи после 18:00 часова, а 250 динара ако се купи пре 18:00 часова. Колико Маја треба да плати 4 карте ако их је купила у 16:59?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ