Азот и фосфор – тест

Резултат теста

1. У којој периоди се налази фосфор?

2. Распоред електрона у омотачу атома азота је:

3. У молекулу азота два атома су међусобно повезана:

4. Шта од наведеног важи за бели фосфор? (више тачних одговора)

5. N2 има мању растворљивост у води од кисеоника.
6. Која реакција представља реакцију стварања амонијака?

7. Црвени фосфор је: (више тачних одговора)

8. P4O10 са водом гради:

9. N2O или:

10. Гас смејавац је:
11. Нитрати представљају:

12. Колики је масени удео концентроване азотне киселине?

13. За шта се користи фосфор?

14. Азот може бити:

15. Азот може имати валенце од:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ