Омов закон за цело струјно коло – тест

Резултат теста

1. Једноставно струјно коло садржи:

2. Сваки извор струје одликује:

3. Мерна јединица за електромоторну силу је:

4. Јачина струје директно је сразмерна напону на крајевима струјног кола, а обрнуто сразмерна електричној отпорности тог дела кола.Реч је о:

5. При протицању електричне струје ослобађа се одређена количина топлоте у:
6. Шта је узрок смањења напона код Омовог закона за цело струјно коло?

7. Унуташња отпорност извора се обележава словом:

8. При протицању струје електрична енергија извора претвара се у:

9. Јачина електричне струје сразмерна је електромоторној сили, а обрнуто сразмерна збиру отпорности и спољашњег дела кола и унутрашње отпорности извора.Реч је о:

10. На слици је дата формула за израчунавање:
11. На батерију од 9 V прикључен је потрошач електричне отпорности 4 Ω.Амперметром је измерена јачина струје у колу од 2 A.Израчунати унутрашњу отпорност батерије.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ