Srbija od 1878-1903.

Srbija od 1878-1903.

Резултат теста

1. Milan Obrenović svoju spoljnu politiku posle 1878. temelji na dobrim odnosima sa:

2. Najveća pobuna protiv Milana Obrenovića zvala se _______ buna.

3. Koje godine Srbija postaje kraljevina? (pisi samo broj)

4. Razlogi za podizanje Timočke bune bili su:

5. Sa kojim drzavama Milan Obrenović vodi rat ?
6. Šta je abdikacija?

7. Šta je oktroisani ustav?

8. Supruga Aleksandra Obrenovića zvala se _______ Mašin.

9. Ubistvo Aleksandra i njegove supruge naziva se ________ prevrat.

10. Kraj dinastije Obrenović dogodio se ____ godine?
11. Tajnu konvenciju sa Austro Ugarskom potpisao je:

12. Vođa Crne ruke bio je:

13. Austro -Ugarska posle Berlinskog kongresa okupirala koju teritoriju _______ i _________.

14. Petar I Karađorđević je Karađorđev:

15. Natalija je ime supruge:
16. Nikola Pašić je vođa koje stranke:

17. Vodja liberalne stranke bio je ________ _________.

18. Bitka na Slivnici vodjena je u:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ