Правопис: Спојено и одвојено писање – тест

Правопис: Спојено и одвојено писање – тест

Глаголски облици – тест

Родови књижевних дела – тест (8.р.)

Резултат теста

1. Увик ТИКА-ТАКА овако написан је ...

2. У реченици: ,,Дошло их је ДВОЈЕ-ТРОЈЕ." употребљено је полусложеничко писање ...

3. Како треба писати ИМЕЈЛ-АДРЕСУ према Правопису?

4. Која реч у низу је правилно написана: РЕМЕК-ДЕЛО, САХАТ КУЛА, ФИКС ИДЕЈА и ФЕР ПЛЕЈ?

5. Ако се комбинације боја пишу са ЦРТИЦОМ, како ћу писати нијансе боја (нпр. ТАМНО и ПЛАВО)?
6. Каква је по постанку именица МЛАДЕЖ (= млади људи)?

7. Наслов епске песме гласи: Смрт Смаил-аге Ченгића. Да ли према Правопису треба тако?

8. Да ли се спој ИМЕНИЦЕ и речце НЕ пише са цртицом?

9. Придев ЈАРКОЦРВЕН пише се састављено, а настао је у процесу ...

10. Да ли се примери ПОВУЦИ-ПОТЕГНИ и ЗБРДА-ЗДОЛА пишу са цртицом према Правопису?
11. Од делова ЦЕНТАР и КОЛ сачини именицу и правилно је напиши:

12. Како се пише НЕГАЦИЈА ПРЕДЛОГА и ЗАМЕНИЦЕ (ни + ко+ од)?

13. Да ли је правилно написана реч ПРИПЕЈД-ДОПУНА?

14. Да ли је именица ЊУЈОРК изведеница или сложеница?

15. Шта је заједничко на језичком плану именицама ТУШ-КАБИНА и ВЕШ-МАШИНА?
16. Да ли именицу ХАРД-ДИСК треба писати полусложенички?

17. Која је реч правилно написана: ТОП-МОДЕЛ, ТОП МОДЕЛ, ТОПМОДЕЛ?

18. У примеру: ,,Додај ми тај ЕНГЛЕСКО-СРПСКИ речник.", придев је ...

19. Да ли су следећи витамини добро написани: Це-витамин, Бе-витамин?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ