Pitagorina teorema – test (8.r.)

Pitagorina teorema

Резултат теста

1. Na osnovu date slike odredi dužine nepoznatih stranica pravouglog trougla:

2. Krak jednakokrakog trougla iznosi 13 cm, a visina 12 cm. Obim tog trougla je:

3. Stranica kvadrata je 8cm. Dužina njegove dijagonale je:

4. Dužina nepoznate stranice sa date slike iznosi :

5. Kako se zove najduža stranica pravouglog trougla:
6. Obim romba je 80 cm, a dužina jedne njegove dijagonale je 24 cm . Izračunaj površinu tog romba (upiši odgovarajući broj)

7. Površina pravouglog trougla čija je hipotenuza 17cm, a kateta 15 cm iznosi: (upiši SAMO odgovarajući broj)

8. Duža osnovica jednakokrakog trapeza iznosi 40cm. Njegov krak je 20 cm , a visina 16 cm . Površina tog trapeza iznosi :

9. Dužina stranice x sa slike iznosi:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ