Obnovljivi izvori energije – Test za 8. Razred

Резултат теста

1. Da bi se dobio bilo koji oblik energije potrebni su:

2. Obnovljivi izvori energije predstavljaju energetske resurse koji se koriste za proizvodnju električne ili toplotne energije.

3. Rezerve izvora energije se konstantno ili ciklično obnavljaju.

4. Obnovljivi izvori energije su energija:

5. Energija sunčevog zračenja koju primećujemo u obliku svetla i toplote kojom nas naša zvezda svakodnevno obasipa je:
6. Najveći izvor energije na Zemlji je:

7. Osnovni principi direktnog iskorišćavanja energije Sunca su:

8. Fotonaponske ćelije su poluprovodnički elementi koji direktno pretvaraju energiju sunčevog zračenja u električnu energiju.

9. Jedina Nobelova nagrada koju je dobio Albert Ajnštajn bila je za istraživanje solarne energije.

10. Energija koja potiče od snage vetra je?
11. Pretvaranje energije vetra u elektičnu energiju vrši se pomoću?

12. Osnovna tipa iskorišćavanja energije okeana su:

13. Energija talasa se direktno dobija ispod površine talasa.

14. Biomasa je obnovljiv izvor energije, a čine je brojni proizvodi biljnog i životinjskog sveta.

15. Biogas, koji se dobija preradom tog organskog otpada, predstavlja obnovljivi izvor čiste energije.
16. Biogas je mešavina:

17. Tečna ili gasovita goriva proizvedena iz biomase su:

18. Geotermalna energija može se koristiti za zagrevanje prostorija.

19. Proizvodnja biogoriva je zapravo direktna konverzija hrane u izvor energije, pa bi dodatna tražnja za nekim vrstama hrane mogla dići cenu te hrane i tako direktno povećati rasprostranjenost gladi u svetu jer veća cena znači i manju dostupnost te hrane siromašnijim državama.

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ