Познавање биолошких појмова – тест

Познавање биолошких појмова – тест

Резултат теста

1. Биолошка дисциплина која се бави проучавањем биљака се зове:

2. Основна јединица грађе и функције свих живих бића је:

3. Оптички делови микроскопа који су приказани на слици се зову?

4. Како се зове научник који је оснивач систематике?

5. Означи ћелијске органеле:
6. Означи која два појма заједно чине екосистем:

7. Које од следећих организама припадају царству животиња?

8. Најмање кости у нашем телу су?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ