Vladavina Milana i Aleksandra Obrenovića- Test za 7. razred

Vladavina Milana i Aleksandra Obrenovića- Test za 7. razred

1. Početak samostalne vladavine Milana Obrenovića obeležili su:

2. Kada Srbija dobija nezavisnost i teritorijalna proširenja?

3. 1881. godine je potpisana:

4. Uz podršku koje države Srbija biva proglašena kraljevinom 1882. godine?

5. Vođa liberalne stranke bio je:
6. Koja stranka je smenila liberale sa vlasti?

7. Ko je bio protivnik Milana Obrenovića?

8. Kada je izbila Timočka buna?

9. Kralj Milan 1885. godine objavljuje rat:

10. U bici kod Slivnice:
11. Koje godine je kralj Milan abdicirao?

12. Aleksandar Obrenović je 1893. godine izvršio državni udar i zbacio:

13. Na čelu zaverenika i tajnog udruženja "Crna ruka" bio je:

14. Ubistvo kraljevskog para poznato je kao:

15. Nakon ubistva kralja Aleksandra Obrenovića upražnjeni presto preuzima:
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста