Конгруенција (завршни део часа)

Резултат теста

1. Реченицу ,,Слуге су_________своју господарицу" допуни одговарајућим обликом глагола послушати тако да он у РОДУ конгруира са субјектом слуге по значењу (тј. да конгруенција буде семантичка).

2. Да ли је исправна конгруенција у реченицама: Наше владике су отишле и Наши владике су отишли?

3. У реченици "Радо БИ Милица ПРОШЕТАЛА до посла" предикат конгруира са субјектом у следећим граматичким категоријама:

4. Како се назива конгруенција у примеру Она кукавица је побегла?

5. У реченици "Драган је први пут ЛЕТЕО авионом" обележена реч конгруира са субјектом у следећим граматичким категоријама:
6. У којим граматичким категоријама се слажу придеви са именицом?

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ