„Диоба Јакшића“ – тест

„Диоба Јакшића“ – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Епске песме хајдучког тематског круга – тест

Падежи – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Ком циклусу припада песма Диоба Јакшића?

2. Како почиње песма?

3. Како се зову браћа Јакшић у овој песми?

4. Који су средњовековни статусни витешки симболи?

5. Којим градом владају Јакшићи?
6. Шта Дмитар тражи од своје жене?

7. Зашто Анћелија не може да испуни мужевљев захтев?

8. Шта Анђелија поклања деверу?

9. Које стилске фигуре препознајеш у стиховима: Мени јесте без крила мојега/ као брату једном без другога?

10. Обележи имена ликова у песми.
11. Обележи тему песме.

12. Дмитар је схватио да је погрешио када је разговарао са...

13. Обележи идеје ове песме.

14. Дмитар доживљава прображај и мења своје понашање јер...

15. Који је главни мотив песме?
16. Трагични исход у песми је спречила...

17. Означи узрок свађе међу браћом:

18. Дмитар доживљава прображај и мења своје понашање јер...

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ