Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Обележи тачне тврдње.

2. Гласовна промена у којој сугласници З и С испред предњонепчаних сугласника прелазе у Ж и Ш назива се

3. Промене гласова у додиру са другим гласовима називају се

4. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

5. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?

6. Које гласовне промене су извршене у речи БЕЖИЧНИ?

7. Гласови Б, П, М, В, Ф су по начину творбе:

8. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

9. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч

10. У речи РАШЧИСТИТИ извршене су следеће гласовне промене:

11. У којим речима запажаш промену Л у О?

12. Приликом изговора вокала:

13. Заокружи придеве женског рода у којима се врши једначење сугласника по звучности.

14. Обележи речи у којима је извршено јотовање.

15. Јотовање се врши:

16. Л прелази у О на

17. У којим речима се појављује слоготворно Р?

18. Звучност гласова зависи од

19. . У речи ТОБЏИЈА извршена је гласовна промена:

20. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ