Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Придеви – тест

Реченични чланови – тест

Глаголски облици 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

2. Обележи правилно написане речи.

3. Које гласовне промене су извршене у речи ЧАСНА?

4. Обележи тачне тврдње.

5. Када се сонант Ј нађе испред уснених Б, П, В, М, не стапа се са њима, већ прелази у Љ. Пример за овакву врсту јотовања је реч
6. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

7. У пословици "Ко рано рани, две среће граби", употребљени су следећи звучни сугласници:

8. У реченици "Рећи ћу професорци Ленки да те задатке немам у свески па сам због тога у великој бриги" неправилене су следеће речи:

9. Обележи правилан облик суперлатива придева ВИСОК.

10. Промене гласова у додиру са другим гласовима називају се
11. Звучност гласова зависи од

12. У којим речима се појављује слоготворно Р?

13. Означи правилно написане речи.

14. У којим речима се не врши једначење сугласника по звучности?

15. Гласови Б, П, М, В, Ф су по начину творбе:
16. Означи речи у којима се не јавља губљење сугласника.

17. Која гласовна промена је извршена у речи СTАМБЕНИ?

18. У номинативу множине именице ПУТНИК запажамо

19. У речи БРЖИ извршено је

20. Инстументал именице МИСАО гласи МИШЉУ. Које гласовне промене запажаш?
ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ