Гласови и гласовне промене – тест

Гласови и гласовне промене – тест

Придеви – тест

Реченични чланови – тест

Глаголски облици 

Сличну проверу у Word формату можете преузети ОВДЕ

Резултат теста

1. Именице код којих се у генитиву множине јавља непостојано А су

2. У којим речима се појављује слоготворно Р?

3. У којим речима се не врши једначење сугласника по звучности?

4. Гласови Б, П, М, В, Ф су по начину творбе:

5. Обележи правилно написане речи.

6. Обележи правилно написане речи.

7. Номинатив множине именице ЗАДАТАК гласи ЗАДАЦИ Гласовне промене су:

8. Означи речи у којима се не јавља губљење сугласника.

9. У номинативу множине именице ПУТНИК запажамо

10. Звучност гласова зависи од

11. Звучни гласови су:

12. Обележи тачне тврдње.

13. У којим речима запажаш промену Л у О?

14. Обележи речи у којима је извршено једначење сугласника по звучности.

15. Које гласовне промене су извршене у речи ЧАСНА?

16. Обележи речи у којима је извршено јотовање.

17. Предњонепчани сугласници су:

18. Обележи речи у којима запажаш палатализацију.

19. Звучни предњонепчани сугласници су:

20. У речи БРЖИ извршено је

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ