Одлике и наслеђе средњовековне културе

Одлике и наслеђе средњовековне културе

1. У већем делу средњовековне Европе култура се развијала под снажним утицајем:

2. Које три културне области су се издвојиле на простору Европе и Средоземља?

3. На истоку Европе и Средоземља је вековима најмоћнија држава била Византијско царство.

4. Означи тачну тврдњу:

5. Где су настали први универзитети?
6. На првим универзитетима се изучавала:

7. Коме је посвећена најзначајнија српска житија?

8. Најстарији споменик српске писмености писан ћирилицом је:

9. Означи тачну тврдњу:

10. Које црквене грађевине су се сматрале најлепшим и најраскошнијим у западноевропској култури?
11. Како се назива нови стил који настаје у архитектури крајем XII века?

12. Како се назива оснивач манастира или цркве или неко ко је даривао постојећу задужбину?

13. Крајем XIV века конструисани су први:

ШТА ЖЕЛИШ ДА УРАДИШ?

ВИДИ РЕЗУЛТАТЕ
ПОШАЉИ РЕЗУЛТАТЕ

Резултат теста